Loading
esp eng fr de por pol tur
Profesionales de la seguridad · Equipos de protección individual
Informacje prawne

Zgodnie z brzmieniem hiszpańskiej ustawy 34/2002 o usługach społeczeństw informacyjnych i handlu elektronicznym , informujemy, że niniejszy dokument ustanawia ogólne warunki korzystania z witryny internetowej firmy NUEVA SIBOL S.L.U..

Dane spółki oraz dane rejestracyjne

NUEVA SIBOL S.L.U.
Con domicilio social en P.I. TORRELARRAGOITI, VIAL A PARC. • 48160 • ZAMUDIO (VIZCAYA)
CIF: B95409504
Tel.: 944523024
ę-mail: web@sibol.es

Wykorzystywanie przez użytkownika zamieszczonych w serwisie internetowym firmy NUEVA SIBOL S.L.U. treści oznacza jego wyraźna zgodę i akceptację ogólnych warunków korzystania z tychże treści w wersji opublikowanej na niniejszej witrynie internetowej.

Warunki korzystania z serwisu

Za użytkownika uznaje się wszelką osobę dokonującą pobrania lub wyświetlenia którejkolwiek ze stron niniejszej witryny internetowej. Z reguły użytkownik zobowiązuje się korzystać z treści niniejszego serwisu internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszymi ogólnymi warunkami korzystania z serwisu. Tym samym, zobowiązuje się do właściwego stosowania zawartych na witrynie treści oraz do niewykorzystywania ich do działań niezgodnych z prawem lub popełniania czynów przestępczych bądź takich, które będą naruszać przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej lub wszelkie inne przepisy obowiązującego porządku prawnego.

Polityka ochrony danych

Dane zebrane za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub udostępnione w celu prenumeraty biuletynu zostaną wprowadzone do zautomatyzowanego pliku stanowiącego własność firmy NUEVA SIBOL S.L.U. i będą wykorzystywane w celu odpowiadania na ewentualne pytania, pozyskiwania wynikających z tychże konsultacji danych statystycznych lub udostępniania informacji o firmie i jej produktach lub na tematy pokrewne, związane z prowadzoną przez firmę działalnością. Dane te nie będą przekazywane innym przedsiębiorstwom.

W myśl postanowień ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, a także ich sprostowania lub usunięcia, poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres spółki.

Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie treści, elementy i informacje, do których użytkownik może mieć dostęp poprzez witrynę internetową, podlegają prawom własności przemysłowej i intelektualnej oraz ochronie patentowej i praw autorskich firmy NUEVA SIBOL S.L.U.. Dostęp do tychże treści lub elementów poprzez świadczone przez portal usługi internetowe lub jakąkolwiek osobę trzecią nie przyznaje klientowi prawa do ich modyfikowania, eksploatacji, powielania, rozpowszechniania czy publikowania, ani wszelkiego innego prawa przysługującego ich właścicielowi..

Zmiany

NUEVA SIBOL S.L.U.,zastrzega sobie prawo do modyfikowania, usuwania lub zamieszczania – jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia – nowych treści i/lub usług, a także sposobu ich przedstawiania i lokalizacji. Tym samym użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż NUEVA SIBOL S.L.U. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji, co pewien czas, niniejszych warunków korzystania z serwisu.

Wykluczenie gwarancji

NUEVA SIBOL S.L.U. nie gwarantuje dyspozycyjności, dostępności i ciągłości funkcjonowania niniejszej witryny.

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu hiszpańskiemu

Niniejsze warunki ogólne podlegaja prawu hiszpanskiemu. NUEVA SIBOL S.L.U. SIBOL i użytkownik, zrzekając się w sposób wyraźny wszelkiego innego prawa, jakie może im przysługiwać, poddają się orzecznictwu właściwych sądów w Vizcaya (na terenie Hiszpanii) w celu rozstrzygnięcia wszelkich spraw spornych, jakie mogą wyniknąć z tytułu świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszych warunków ogólnych.

  • NUEVA SIBOL S.L.U.
  • Dzial obslugi klienta: 902 19 46 63 |
  • Tel.: 00 34 94 452 30 24 |
  • web@sibol.es

  • asepal
  • insht

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede cambiar la configuración u obtener más información en política de cookies | ACEPTAR